Επικοινωνήστε με το γραφείο μας

Δικηγορικό γραφείο
Παναγιωτόπουλος - Παπαδημητροπούλου & Συνεργάτες

Ακαδημίας 28, 10671 Αθήνα
Τηλ: 210-3821021, 210-8841286, Fax: 210 3821021, Κιν: 6978455308
e-mail: info@p-panagiotopoulos.gr - sasapapadim@yahoo.gr